မိဘဆိုတာ… ျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ရတနာတစ္ပါးပါ..

မိဘဆိုတာ… ျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ရတနာတစ္ပါးပါ.. မိဘရိွေနစဥ္မွာ မိဘအေပၚသားသမီးတာဝန္ေက်ပြန္ၿပီး မိဘကိုစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ထားတဲ့ သားသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ေလာကႀကီးမွာရိွစဥ္ခိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ့ဆိုတာကိုဘယ္ေတာ့မွ ၾကံဳႀကိဳက္ရမွာမဟုတ္သလို ဒြႏၷီယာအာေခရသ္ႏွစ္႒ာနစလံုးမွာလဲေအာင္ျမင္မႈ့ရမွာျဖစ္ၿပီး… အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သခင္လက္ခံတဲ့ဟဂ်္ျပဳလုပ္တဲ့အက်ိဳးကုသိုလ္လဲရ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္…. မုစလ္မာန္အားလံုးမိဘေတြကိုတန္ဖိုးထားႏိုင္စြမ္းအလႅာဟ္အ႐ွင္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါေစ…အာမီးန္.. TweetSharePinShare117117 Shares