အလႅာဟ္ရွင္ထံမွ က်ဳိးႏြံစြာ ငိူယိုျပီး ဒုအာျပဳျခင္း။…..

{التضرع الي الله تعالي شأنه} အီဘရာဟီးမ္ ဘင္ အဗၺဒြလႅာဟ္ဆိုတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကအျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခု တင္ျပတယ္။….. တစ္ရံေသာအခါဝယ္ က်ေနာ္သည္ မိမိဖခင္နဲ႔ ဟဂ်္ျပဳရန္ မကၠာဟ္ေရြျမိဳ႔ကိုသို႔ သြားခဲ့တယ္ အဲဒီအခ်ိိန္မွာ ဟာရြန္းရရွီဒ္ ဘုရင္ၾကီးလည္း …