{ ဒိုအာ၏ အာဒါဗ္​ႏွင္​့ ဒ႐ူဒ္​႐ွရီဖ္​} (၏) {ထူးျမတ္​မႈ}

[ ဒရူဒ်၏ အထူးအမလ် ] ★ အကြင်သူသည် နမာဇ် (၂) ရကအသ် ဖတ်သည်။ ရကအသ် တိုင်းတွင် စူရဟ်ဖာသိဟဟ် ဖတ်ပြီးသည့်နောက် စူရဟ်အိခ်လာစွ် (၄၅) ကြိမ်ဖတ်ပါ။ နမာဇ်ပြီးနောက် အောက်ပါ ဒရူဒ်အား …