အျပစ္ဂုနဟ္-က်ဴ းလြန္ျခင္း ၏ ေလာကီေရးရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဤခေါင်းစဉ်အောက်၌ ဆိုးကျိုး (၂၅) ရပ်ကို ဖော်ပြထားသည်။ အကုသိုလ် ဒုစရိုက်များကို ကျူးလွန်ခြင်းသည် အောက်ပါဆိုးကျိူ းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ## ၁ ပညာရတနာရရှိခြင်းမှ လက်မဲ့ဖြစ်၍ နေရခြင်း ## ၂ ရိုဇီရိက္ခာပစ္စည်း လျော့နည်းသွားခြင်း …