ေသသူတစ္ေယာက္၏ဆုံးမစကားမ်ား ဖတ္​ျဖစ္​​ေအာင္​ဖတ္​ၾကည္​့ပါ

မၾကာေသးခင္က ကူဝိတ္ႏိုင္ငံက နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာမတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ “နာဒီယဟ္”ဆိုသူဟာ သူမေသခင္မွာ သံေဝဃယူဖြယ္ အဆုံးအမ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေရးသားခဲ့တယ္။ က်မေသရမွာကို ဝမ္းမနည္းပါဘူး က်မကိုယ္ခႏၶာကိုလည္း က႐ုမမူပါဘူး က်မေသသြားတဲ့အခါမွာ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ခ်ိဳ႕ကသူတို႔လုပ္ရမည့္တာဝန္ကို သူတို႔လုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ (1)က်မဝတ္ထားတဲ့အဝတ္ကိုခြၽတ္လိုက္ၾကလိမ့္မယ္ (2)က်မကို ေရခ်ိဳးေပးၾကလိမ့္မယ္ (3)က်မကို ကဖန္ပိတ္စအျဖဴဝတ္ေပးၾကလိမ့္မယ္ …