ကလိမဟ္ရွဟာဒသ္၏ အေလးခ်ိ္န္

အမရ်ဗင်န်အားဆ်ွ (رضی الله عنہ) သခင်က တမန်တော်မြတ် (ﷺ) ၏ မိန့်ခွန်းတော်ကို ဤသို့ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ကိယာမသ်နေ့တွင် လူတစ်ဦးအား မီဇာန်ချိန်ခွင်အနားသို့ခေါ်ဆောင်လာမည်။ ထို့နောက် ထိုသူ၏ ဂုနာဟ်အကုသိုလ်(၏စာရင်းများရေးမှတ်ထားသော) ရုံးခန်းပေါင်း( ၉၉) ရုံးကို ချိန်ခွင်၏ ချိန်ခွက်တစ်ဖက်တွင် …