မုဟရ္​ရမ္​လ၌ ထိမ္​းျမားမႈ မျပဳျခင္​း

“မုဟရ္​ရမ္​လ အထူးသျဖင္​့ မုဟရ္​ရမ္​လ၏ ပထမ၁၀ရက္​၌ ထိမ္​းျမားျခင္​းႏွင္​့ ​ေပ်ာ္​႐ႊင္​စရာ အခမ္​းအနားမ်ား က်င္​းပျခင္​းမွာ ဟရာမ္​ျဖစ္​သည္​၊ ဤလ၌ ေပ်ာ္​႐ႊင္​စရာ အခမ္​းအနားမ်ား က်င္​းပပါက မဂၤလာရိွမည္​မဟုတ္​သည္​့ အျပင္​ ၎ကိစၥသည္​ လာဘ္​တိတ္​သြားသည္​” ဟု တခ်ိဳ႕​ေသာသူမ်ားထံ၌ ​ေက်ာ္​ၾကားလ်က္​ …