ဂါဇာမွာ ရွဟီးဒ္ျဖစ္သြားေသာ မိသားစု တစ္စုလုံးကုိ ဂ်နာဇာနမာဇ္ဝတ္ျပဳေပးေနေသာျမင္ကြင္း.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ဂါဇာမွာ ရွဟီးဒ္ျဖစ္သြားေသာ မိသားစု တစ္စုလုံးကုိ ဂ်နာဇာနမာဇ္ဝတ္ျပဳေပးေနေသာျမင္ကြင္း……..အလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္သခင္ဂ်ႏၷသ္မွာ ျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္း ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါေစ…အာမီးန္…/ေလးစားလ်ွက္ Md Yusuf (A.k.n) TweetSharePinShare4K4K Shares