အသက္ ၇ နွစ္အ႐ြယ္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ဟာဖီးဇ္ယူစြဖ္

Masha Allah — အဂၤလန္မွ အသက္ ၇ နွစ္အ႐ြယ္ ယူစြဖ္အမည္ရ ခေလးငယ္တစ္ဦး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္အုပ္လုံးကုိအလြတ္ က်တ္မွတ္အာဂုံေဆာင္နိုင္ခဲ့…… လြန္ခဲ့သည့္ ၂ နွစ္အရင္ကလဲ ဟာဖီးဇ္ယူစြဖ္၏ အမ ျဖစ္သူ မာရီယာဆိုတ႔ဲ ခေလးမေလးသည္လဲ …