အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၊ ရွမ္အယ္လ္႐ွိဳက္ၿမိဳ႕ရွိ ခန္းနားတင့္တယ္လွေသာ အယ္လ္ဆြာဟာဗာဗလီ

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၊ ရွမ္အယ္လ္႐ွိဳက္ၿမိဳ႕တြင္ 2017 ခုႏွစ္ မတ္လက အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ခန္းနားတင့္တယ္လွေသာဗလီ အယ္လ္ဆြာဟာဗာဗလီ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ရွမ္အယ္လ္႐ွိဳက္ၿမိဳ႕သည္ သူရ္ေတာင္ရွိရာ ဆီႏိူင္းကၽြန္းဆြယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဗလီႀကီးကို ပင္လယ္နီႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤဗလီႀကီးကို …