ကမာၻ့အႀကီးဆံုး မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္က နာရီစင္ကို တည္ေဆာက္ပံု အေသးစိတ္

ကမာၻ့အႀကီးဆံုး မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္က နာရီစင္ကို တည္ေဆာက္ပံု အေသးစိတ္ တပံုခ်င္းစီၾကည့္ၾကည့္ الله أكبر မေရာက္ဖူးသူမ်ား မေတြ႔ဖူးသူမ်ား တြက္ အစဆံုးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ဥေရာပနဲ႔ တူရကီက အင္ဂ်င္နီယာ ၃၀ေက်ာ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ကမာၻမွာတခုတည္းသာ တည္႐ွိတဲ့ ထူးဆန္း အံ႔မခန္းနာရီတာဝါျဖစ္ပါတယ္။ …