ကုရ္အာန္ကုိကာကြယ္သူ သူရဲေကာင္း Defender Of Quran 💕 The Hero

ကုရ္အာန္ကုိမီးရႈိ့ဖု္ိ့ ႀကိုးစားသူတစ္ဦးကုိ လုံျခံုေရးေတြျကားထဲ ဝင္ေရာက္ကန္ေက်ာက္ျပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို မီးရႈိ႔မႈကေန ကာကြယ္ခဲ့တဲ့တယ္။ သူရဲ႕ ရဲရင့္မွကို ေနာ္ေဝးမုစ္လင္မ္လူငယ္ေလးကုိ ကုရ္အာန္ကုိကာကြယ္သူ သူရဲေကာင္း Defender Of Quran 💕 The Hero ဟု လူမႈကြန္ယက္တြင္ …